CommentaarIngediend
HTML Block1. Hoedanigheid van de aanvrager
Onder welke hoedanigheid dient u een aanvraag voor een laadpaal in?Rechtspersoon, onderneming of ieder andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid
HTML Block2. Gegevens van de aanvrager

Gegevens van de natuurlijke persoon

HTML Block2. Gegevens van de aanvrager
Juridische vorm van de onderneming of organisatie (BV, VZW, …)bv
Naam van de onderneming of organisatieNetBrains
KBO-nummer van de onderneming of organisatie0755.843.301
HTML BlockAdres hoofdverblijfplaats
HTML Block

Adres van de maatschappelijke zetel of de vestigingseenheid in Vlaanderen

StraatAdres maatsch zetel straat
HuisnummerAdres maatsch zetel huisnummer
BusnummerAdres maatsch zetel busnummer
PostcodeAdres maatsch zetel postcode
GemeenteAdres maatsch zetel gemeente
HTML Block

Gegevens van de contactpersoon

NaamContactpersoon naam
Voornaamcontactpersoon voornaam
Functiecontactpersoon titel
E-mailadrescontactpersoon email
HTML Block

Adres waar u de laadpaal aanvraagt

Info : De locatie die u hieronder invult is de locatie waarvoor een laadpaal op 250m afstand wordt aangevraagd. Het is mogelijk dat de locatie van de effectief geplaatste laadpaal verschilt (bv. vanwege gemeentelijk parkeerreglement)
Straatadres laadpaal aanvraag straat
Huisnummeradres laadpaal huisnummer
Busnummeradres laadpaal busnummer
Postcodeadres laadpaal postcode
Gemeenteadres laadpaal gemeente
HTML Block

3. Bijlagen

Inschrijvingsbewijs, bestelbon of leasecontract van het voertuig (minimum 1)

(deze bijlage geldt als een bewijs van gebruik van het voertuig. Het voertuig waarvoor u een aanvraag indient moet een 100% elektrische wagen zijn die enkel op batterijen rijdt.)

Bijlage voor elk voertuig *

U dient per laadpaal het inschrijvingsformulier, bestelbon of leasecontract van een volledig electrisch voertuig op te laden.
HTML Block

Verklaring op eer die aantoont dat u over een machtiging of vergunning van de gemeente beschikt om de (taxi)standplaatsen of de bestaande parkeerplaatsen, voorbehouden voor autodelen, op de beoogde locatie te gebruiken.

Verklaring op eer: twee mogelijke situatiesIk verklaar op eer dat ik (of mijn organisatie/onderneming) niet over een eigen parkeergelegenheid beschik
HTML Block

Waarom kan u geen laadpunt installeren bij uw eigen parkeergelegenheid ?

Gelieve hieronder toe te lichten wat de specifieke reden is waardoor u geen laadpunt kunt installeren als u over een eigen parkeergelegenheid beschikt. U kan een foto toevoegen van de huidige situatie.
Entry ID173
Date Created6 oktober 2023
Date Updated6 oktober 2023