Aankopen zonder gedoe

Geen aanbesteding, geen aankoopverplichting, maar wél concrete toepassingen die hun nut al bewezen hebben

Dat lukt met dit raamcontract “voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving“.

Wie toetreedt tot dit raamcontract van C-smart, kan SmartCity oplossingen aankopen zonder aanbestedingsprocedure.

 • Snel
  Onmiddellijk bestellen zonder het resultaat van een aanbestedingsprocedure af te wachten

 • Makkelijk
  Geen technische expertise nodig voor het opstellen van eisenbundel

 • Eenvoudig
  Toetreden zonder kosten en verplichtingen

De openbare aanbesteding voor dit raamcontract werd in 2020 uitgeschreven door C-smart. Dat is de aankoopcentrale van Cipal DV, het intergemeentelijk samenwerkingsverband met bijna 260 leden.

Dit contract biedt in mensentaal:

Oplossingen die een slimmer stadsbeleid realiseren met concrete en gebruiksklare toepassingen die burgers en bedrijven op positieve manier stimuleren deel te nemen, en die ongewenst gedrag beteugelen met boetes en retributies.

In een uitgebreide aanbestedingsprocedure werden voorwaarden en geloofsbrieven gecheckt, prijzen vastgelegd en kwaliteitsvoorwaarden afgesproken. Die procedure, alle documentatie erover en de gunning aan Smartville kunt u opvragen bij C-smart:

Ja, ik wil weten hoe deze aanbestedingsprocedure verlopen is

Ook de toetreding tot het raamcontract verloopt via C-smart.

Je treedt toe zonder aankoopverplichting of minimumafname. Je krijgt wél toegang tot de volledige catalogus met alle prijzen.

Organisaties die kunnen gebruikmaken van Smartville, zijn onder andere:

 • steden en gemeenten,

 • OCMW’s,

 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,

 • onderwijsinstellingen,

 • hulpverleningszones,
 • politiezones,

Voor de volledige lijst van organisaties kan je terecht bij C-smart.