Samen voor meer betrokken burgers

Smartville ondersteunt lokale overheden in Vlaanderen en Brussel in hun ontwikkeling tot slimme gemeente, stad of regio door

 • juiste beleidskeuzes te helpen maken, en
 • pasklare oplossingen te leveren om die keuzes te realiseren.

Smartville is een samenwerking

De tijdelijke maatschap Smartville is een samenwerking van Cegeka, Cipal Schaubroeck, Crescent en Belfius-dochter The Studio. Zij zijn allen gespecialiseerd in het bouwen van oplossingen voor lokale overheden en organisaties. Hun focus ligt daarbij op duurzaamheid, mobiliteit, veilig verkeer, milieu en lokale economie.

De Smartville visie

Smartville’s doel? Lokale overheden helpen zich (verder) te ontwikkelen als een slimme gemeente, stad of regio.

Die slimme overheden investeren zeer doelgericht in (nieuwe) technologie die

 • ten dienste staat van een betere beleidsvoering en
 • helpt om concrete beleidsdoelstellingen te verwezenlijken.

Doelgericht beleid vergt informatie

De nodige data voor doelgericht beleid resulteert uit het samenbrengen en analyseren van alle mogelijke databronnen zoals sensoren, camera’s, openbare databronnen, administratieve systemen enz.
De nieuwe inzichten uit de analyse van die data helpen het beleid heel doelgericht te sturen.

Doelen verwezenlijken via communicatie, incentivering en handhaving

Gewenste handelingen belonen en ongewenst gedrag vermijden zijn sleutelelementen in beleidsondersteuning. Smartville biedt oplossingen die gewenst gedrag incentiveren en ongewenst gedrag beteugelen met onder andere GAS-boetes.

Een goed en effici√ęnt beleid vergt dan ook goede communicatie met burgers en bedrijven. Zowel het beleid als de maatregelen moeten goed gecommuniceerd zijn opdat eenieder zich betrokken voelt.
Ten slotte moet de impact van het beleid in functie van concrete doelstellingen gemeten worden en eenvoudig gevisualiseerd.

Slimme technologie voor een slim beleid

Smartville¬†wil¬†al deze componenten van een effectief beleid op een effici√ęnte manier ondersteunen. Daarom¬†gebruikt¬†het¬†deelsystemen die elk een facet van de beleidsvoering¬†vooruit helpen. Samen¬†vormen¬†die¬†het instrumentarium van een¬†Smart City:¬†

 • Modulair IoT/ dataontsluitingsplatform MyCSN
  Essentieel om de gemeenten en steden in hun open databeleid te steunen en maximale waarde uit bestaande en nieuwe databronnen te cre√ęren;

 • Platform voor positieve incentivering
  Waarbij verschillende applicaties beroep doen op eenzelfde incentiveringsengine;

 • Platform voor handhaving en invordering
  Dit kan op uiteenlopende beleidsdomeinen ingezet worden, zoals bijvoorbeeld parkeerbeleid, zone- en sluipverkeer, sluikstorten;

 • Direct communicatiekanaal
  naar de burger via de Onze Stad App.

Met slimme systemen een slim beleid voeren

Smartville won het C-smart raamcontract “Multifunctioneel cloudplatform voor ondersteuning van duurzaam beleid met incentivering en handhaving”

Smartville sloot dit raamcontract met C-smart, het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat als aankoopcentrale functioneert. Zo kunnen Vlaamse en Brusselse lokale overheden, politiezones, zorgcentra ed. zonder aanbesteding oplossingen voor slimme steden bestellen.

Smartville levert pasklare oplossingen voor slim duurzaam beleid, nu en straks

Omdat investeringen in een slimme stad best onmiddellijk effect hebben op de beleidsdoelstellingen, biedt Smartville een aantal heel concrete, actueel relevante en vooral gebruiksklare oplossingen in beleidsdomeinen zoals mobiliteit, verkeersveiligheid, milieu en lokale economie

Elke oplossing wordt

In dat platform komen de oplossingen uit de Smartville catalogus samen met eventueel reeds bestaande oplossingen. Het biedt bovendien ruimte en opportuniteiten voor nieuwe toepassingen. Zo blijft het huidige Smartville-aanbod ook in de toekomst actueel en relevant.

Om dit mogelijk te maken gebruikt Smartville bij de integratie van nieuwe oplossingen open standaarden zoals OSLO, in lijn met het VLOCA (Vlaamse Open city Architectuur) initiatief van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur.