Slimme steden en gemeenten willen hun straten voorbehouden voor mensen en hun activiteiten. Autoā€™s worden geweerd en parkeermogelijkheden worden schaarser. Lang en/of gratis parkeren heeft bijna overal afgedaan. De meeste autogebruikers respecteren dit, maar anderen hebben nood aan handhaving om hun gedrag effectief aan te passen.

Slimme steden zorgen zelf voor de handhaving van het parkeerbeleid in plaats van het toe te vertrouwen aan een concessiehouder.

Totaaloplossing voor parkeerhandhaving

Smartvilleā€™s parkeerhandhaving zet het naleven van de parkeerregels centraal:

 • Observatie en vaststelling van autoā€™s in overtreding door parkeerwachters uitgerust met een handheld scansysteem of, nog efficiĆ«nter, door middel van een scanscooter of scanwagen;

 • Aanvraag en uitreiking van bewonerskaarten en parkeervergunningen, door burgers makkelijk aan te vragen via een digitaal loket;

 • EfficiĆ«nte opvolging en inning van een parkeerretributie of GAS -boete via Smartvilleā€™s handhavingsplatform.

Deze combinatie werkt sterk ontradend, met minimale inzet van mensen voor dit soort handhavingstaken.

Observatie en vaststelling

De nummerplaten van geparkeerde autoā€™s en de eraan gelinkte betaling worden semi- of volledig geautomatiseerd gecontroleerd op een van deze manieren:

 • Controle door parkeerwachter met handterminal en printer

De terminal met parkeercontrolesysteem van de parkeerwachter vergelijkt automatisch de gescande nummerplaat met alle lopende parkeerrechten, zoals betalingen via parkeerautomaat, mobiele betalingen, geldige bewonerskaarten en parkeervergunningen.
Parkeerplaatsen die zijn uitgerust met slimme sensoren verwittigen de parkeerwachter dat de toegelaten parkeertijd is overschreden.

 • Toegelaten parkeertijd overtreden?
  Het systeem vraagt automatisch een retributie aan voor de overtreder.
 • Parkeerovertreding vaststellen?
  Na opleiding kan de parkeerwachter deze overtredingen vaststellen en zorgt het systeem verder efficiƫnt voor de opmaak tot en met inning van de GAS-boetes.
 • Geautomatiseerde vaststelling met behulp van een scanscooter of scanwagen

Overtredingen vaststellen kan nog efficiƫnter met behulp van een scanscooter of scanwagen: het gesofisticeerd ANPR camerasysteem in die voertuigen leest namelijk de nummerplaten van de geparkeerde wagens in.

Het systeem vergelijkt de gescande nummerplaat met alle lopende parkeerrechten, zoals betalingen via parkeerautomaat of mobiele betalingen, geldige bewonerskaarten, parkeervergunningen en het parkeerrecht op eventuele Shop & Go plaatsen.

Is de toegelaten parkeertijd overschreden, vraagt het systeem automatisch een retributie aan voor de overtreder.

Omdat alle toegelaten parkeerplaatsen en de daarmee verbonden rechten zijn vastgelegd op een digitale kaart van het parkeergebied, worden ook parkeerovertredingen (verkeerd parkeren bv voor een oprit of gereserveerde plaats voor mindervaliden) automatisch vastgesteld en GAS-boetes opgemaakt.

Digitale bewonerskaarten en parkeervergunningen

Via een digitaal loket kunnen belanghebbenden makkelijk bewonerskaarten en parkeervergunningen aanvragen. De resulterende parkeerrechten zijn automatisch gekend in het parkeerhandhavingssysteem.

Efficiƫnte opvolging en inning

Overtredingen vaststellen is maar nuttig als de invordering ervan snel, efficiƫnt en kostenbesparend gebeurt. Het invorderingsplatform maakt dit mogelijk voor alle types vorderingen, inclusief GAS-boetes en parkeerretributies.


Deze oplossing voor parkeerhandhaving draait op Smartvilleā€™s handhavingsplatform:

 • geĆÆntegreerd systeem van vaststelling tot en met vlotte verwerking van alles wat betreft GAS-sancties en retributies;

 • eenzelfde platform voor zowel aanmaak als opvolging en inning van GAS 123 – 4 – 5 boetes en parkeerretributies;

 • schaalbaar en modulair opgebouwd: geschikt voor zowel kleine gemeenten als grote centrumsteden.

Naar een parkeerbeleid dat nageleefd wordt

Sterke punten van deze Smartville oplossing

 • Complete oplossing voor de handhaving van het parkeerbeleid

Van het uitreiken van parkeervergunningen tot de vaststelling en inning van parkeerovertredingen via retributies of GAS-boetes.

 • Voor elke situatie

Schaalbaar en modulair opgebouwd en dus zowel voor kleine gemeenten als centrumsteden.

 • Gebaseerd op het Smartville handhavingsplatform

Dit platform ondersteunt ook de handhaving van snelheid 30-50 in het centrum, de doorgangscontrole voor het bewaken van autoluwe zones en het tegengaan van sluipverkeer.

Een stap verder

Gebruik het handhavingsplatform ineens ook tegen inbreuken op zone verkeer (GAS 4), of voor de handhaving van de snelheid in zone 30 ā€“ 50 (GAS 5).

Meer weten?

Contacteer nu onze specialist ter zake!