In 2018 telde Vlaanderen nog altijd 310 verkeersdoden, waarvan 1 op 3 ten gevolge van overdreven snelheid. Hier werd amper op gehandhaafd, maar sinds 1 februari 2021 mogen Vlaamse steden en gemeenten onder bepaalde voorwaarden zelf GAS-boetes uitschrijven voor snelheidsovertredingen in zones 30 en 50.

Zone 30 en 50: van vaststelling van snelheidsovertredingen tot innen van GAS-boete

Lokale besturen kunnen de naleving van de beperkte snelheid in zones 30 en 50 nu makkelijk opvolgen: een geautomatiseerd proces stelt via trajectcontrole overtredingen vast en stuurt en int de bijhorende GAS-boetes.
 • Observatie en vaststelling van auto’s in overtreding,door slimme ANPR camera’s die nummerplaten herkennen en de gemiddelde snelheid over het traject berekenen;
 • Automatische verificatie van de criteria voor afhandeling van de overtreding met een GAS-boete door integratie met politiedatabanken;

 • Automatische opvolging en inning van een GAS-boete via Smartville’s handhavingsplatform.


Deze combinatie werkt sterk ontradend, met minimale inzet van mensen voor dit soort handhavingstaken
.

De focus ligt uiteraard op het verhogen van de verkeersveiligheid, maar daarnaast is belangrijk te weten dat deze investering zichzelf op z’n minst terugverdient.

Een échte zone 30 dankzij duidelijk handhavingsbeleid

Sterke punten van deze Smartville oplossing

 • Complete oplossing

  Van vaststelling van snelheidsovertredingen, over de verificatie van de criteria tot de vlotte verwerking van alles wat betreft de GAS-boetes.

 • Geïntegreerd end-to-end ecosysteem

  Dit ecosysteem heeft een open karakter dat naadloze integraties toelaat. Zo is een transitie naar totaaloplossingen makkelijk en worden de ANPR-camera’s ook inzetbaar voor andere oplossingen.

 • Voor elke situatie

  Deze controle op zone 30 en 50 is schaalbaar en modulair opgebouwd en dus zowel geschikt voor kleine gemeenten als centrumsteden.

 • Gebaseerd op het Smartville handhavingsplatform

  Dit platform ondersteunt ook de parkeerhandhaving in het centrum, de doorgangscontrole voor het bewaken van autoluwe zones en het tegengaan van sluipverkeer.

Een stap verder

Gebruik het handhavingsplatform ook ineens tegen inbreuken op zone verkeer of voor het naleven van het parkeerbeleid (GAS 4).

Of integreer de informatie van de ANPR camera’s in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm in het MyCSN open dataplatform voor een overzicht over verkeersdrukte en -patronen.

Meer weten?

Contacteer nu onze specialist ter zake!