Milieu

Verbeter het milieu

Elke gemeente die streeft naar een kwaliteitsvol leefmilieu, hoort sluikstorten aan te pakken en rond afval en recyclage te sensibiliseren. Maar ook het verminderen van luchtvervuiling door het stimuleren van fietsgebruik, het terugdringen van verkeer in de kernen of het inperken van de snelheid dragen bij aan een gezondere gemeente.

1702, 2021

Buck-e

Buck-e stimuleert leerlingen om te voet of met de fiets naar school te gaan. Hoe meer ze fietsen, hoe meer virtuele munten ze verdienen. Daarmee kunnen ze bij lokale handelaars betalen. Een win-win voor alle partijen!

Meer weten
403, 2021

Zonebewaking

Slimme camera’s en een onderliggend handhavingsplatform zorgen voor een onzichtbare maar zeer effectieve bescherming van autoluwe, autovrije of andere beperkte zones. Een makkelijke manier om de leefbaarheid te beschermen.

Meer weten
403, 2021

Handhaving zone 30-50

Om zwakkere weggebruikers een veilgere verkeerservaring te bezorgen mogen lokale besturen zones 30 en 50 nu zelf vaststellen én beboeten. Met deze oplossing gaat dat als vanzelf.

Meer weten
403, 2021

Parkeerbezetting en -geleiding

Deze oplossing meet de bezetting van alle mogelijke parkeerplaatsen. Het stuurt dan de chauffeurs naar de meest geschikte vrije plek en zorgt zo voor minder zoekverkeer en een aantrekkelijker centrum.

Meer weten
403, 2021

Sluikstorten

Gedaan met sluikstort en zwerfvuil in je gemeente of stad! Dat lukt best als (gecamoufleerde) camera’s overtreders identificeren en als het uitschrijven en innen van GAS-boetes zoveel mogelijk automatiseerd wordt.

Meer weten
2303, 2021

De stad in je broekzak

Eén centrale digitale toegangspoort tot alle stadsinformatie en -toepassingen voor en met de burgers en lokale handel. Een ideale manier om betrokkenheid en lokale verbondenheid te vergroten.

Meer weten
2303, 2021

Slimme laadpalen voor slimme besturen

Laadpalen ter beschikking stellen vergt meer dan een nette plaatsing. Smartville helpt ook de juiste keuzes maken over bijvoorbeeld gebruikersidentificatie, laadsnelheid-prioriteiten, enzovoort.

Meer weten
2403, 2021

Mobilize – je digitale tweeling

Mobilize simuleert mogelijke wijzigingen in verkeerssituaties en berekent met artificiële intelligentie de impact ervan. Zo verwerven besturen snel en kostefficiënt inzicht in wat wel en niet werkt.

Meer weten
2303, 2021

Slimme verlichting: veel meer dan LED

Dit milieuvriendelijk alternatief voor ouderwetse verlichting dient ook als platform voor IoT en slimme oplossingen. Zo maak je optimaal gebruik van de infrastructuur en zorg je voor een veilig gevoel.

Meer weten
2403, 2021

Met z’n allen minder afval produceren

Van bewustmaking tot incentivering: MyWaste stimuleert gezinnen om afval te verminderen en beter te recycleren. Er is bovendien ruimte voor facturatie en meer algemene afvalcommunicatie!

Meer weten