Naar huidige inschattingen rijden er in 2030 in België ruim 2 miljoen elektrische wagens rond. “We hebben daar 150 000 laadpalen voor nodig, nu zijn het er 8 482“, stelt de Belgische federatie voor elektromobiliteit. Ook al komen er tegen 2025 nog 30 000 beloofde laadpunten bij, de infrastructuur moet door andere initiatieven verder worden uitgebouwd.

Besturen hebben in het kader van de vergroening van hun wagenpark zelf ook nood aan laadpunten op hun terrein, en liefst ook bij hun medewerkers thuis.

Netjes geplaatste oplaadpalen met alles erop en eraan

Smartville helpt lokale besturen en de andere doelgroepen van dit raamcontract daarom de juiste keuzes maken met betrekking tot hun oplaadinfrastructuur. Na die strategische keuze zorgt Smartville ook voor de – meestal toch complexe – installatie ervan.

Laadpalen ter beschikking stellen vergt meer dan een nette plaatsing

Zowat elk bestuur dat laadpalen wil plaatsen, heeft heel wat vragen en een gebrek aan in-house expertise.
Smartville biedt daarom een totaaloplossing en niet alleen de laadpaal.
We zorgen voor advies en ontwerp van de beste oplossing voor uw toepassing, tot en met de vergunning en de installatie op openbare en/of privédomeinen. Een gebruiksvriendelijk IT-platform zorgt ten slotte voor een goed beheer en duidelijke communicatie met de eindklant.

Snel en toch met kennis van zaken instappen in E-mobility

De verwachtingen van gebruikers en besturen lopen niet altijd gelijk. Bij Smartville geloven we niet in compromissen maar streven we naar laadoplossingen die ieders verwachtingen overtreffen.

Snel en toch met kennis van zaken instappen in E-mobility

Gebruikers verwachten

 • plug & play opladen
 • verschillende betaalmethoden
 • laadpas of laadtoepassing op smartphone
 • nauwkeurige informatie over individuele laadbeurten
  in verband met eventuele terugbetalingen

Openbare besturen en andere gebruikers van dit raamcontract willen kunnen

 • gebruikers identificeren

 • opladen in functie van de prioriteit van een voertuig

 • opladen in functie van lokale groenestroomproductie (of niet)

 • rekening houden met beschikbaar vermogen

 • energie beheren om pieken te vermijden

 • rekenen op een supervisie IT platform met overkoepelende informatie over het gebruik en eventueel misbruik, piekverbruik, werking van de laadpunten, …

Laadpalen die slim laden

Slimme laadpalen passen de laadsnelheid aan met de bedoeling om kosten, lokale energieproductie en/of de stabiliteit van het net te optimaliseren. Ze houden rekening met het beschikbaar vermogen van de site en de noden van de bestuurders.

 • Slim laden op niveau van de oplaadpaal

  Een elektrisch voertuig wordt opgeladen bij een oplaadpaal van 44 kW. Komt er een tweede auto op dezelfde oplaadpaal bij, wordt het vermogen verdeeld over de twee auto’s, bijvoorbeeld ieder 22 kW.
  Ook slimme snel-laders en hoog-vermogen laders zijn voorzien in het aanbod.

  Het is mogelijk om tot 150kW te gaan voor een enkele lader of tot 180kW voor een lader met 2 laadkabels, waarmee dan 2 x 90kW kan geladen worden aan 1 snellader.

  Een ‘full electric’ voertuig met een batterij van 70kW laadt dan op ongeveer 40 minuten op in plaats van op 3 uur aan een AC laadpaal van 22kW.

 • Slim laden op niveau van de site

  Het totale vermogen van de oplaadpalen op dezelfde site wordt gecontroleerd. Dit laat toe om de netaansluiting van de site te beperken, wat lagere kosten met zich meebrengt.

 • Slim laden in combinatie met hernieuwbare energie

  Als op een site ook lokaal energie wordt opgewekt (bijvoorbeeld door zonnepanelen) kunnen de oplaadpalen zo aangestuurd worden dat voertuigen maximaal opladen op zonnestroom. Dit kan voordeliger zijn dan de stroom op het net te kopen.

 • Slim laden op niveau van het distributienet

  Ook netbeheerders kunnen het opladen van elektrische voertuigen sturen. Dan wordt het laadvermogen aangepast, wat een te zware belasting van het net voorkomt en zware netinvesteringen vermijdt of uitstelt.

 • Bidirectioneel slim laden

  Sommige elektrische voertuigen laten toe om ook energie uit de auto te gebruiken, voor lokaal gebruik. Dit wordt ook wel “vehicle to grid” (voor netgebruik) genoemd.

 • gebruiksklare oplossing

 • op maat van het openbaar bestuur

 • combineerbaar met andere oplossingen

Sterke punten van deze Smartville oplossing

 • One-stop-shopping

  Alle noden voor E-mobiliteit onder één dak. Van slimme kabels over beheer van de Money Flow en van de beschikbare energie tot een duidelijk supervisie systeem.

 • Bijdrage klimaatdoelstellingen

  Elektrisch rijden past in het burgemeestersconvenant. Elektrische wagens stoten lokaal geen CO² uit. Ook als elektrische wagens met grijze stroom (onze huidige Belgische energiemix) worden geladen stoten ze nog altijd 2 tot 3 keer minder CO² uit.

 • Verbetering van lokale lucht- en geluidskwaliteit

  Elektrische voertuigen stoten geen fijn stof en Nox (stikstofoxide) uit en creëren beduidend minder geluidsoverlast dan conventionele voertuigen. Dit komt het lokale leefmilieu en de gezondheid van de inwoners ten goede.

 • Mobiliteitsinnovatie

  Elektrisch rijden spoort aan om mobiliteitsconcepten aan te passen, te vernieuwen en te verduurzamen. Denk hierbij aan genetwerkte mobiliteit, ‘Mobility as a Service’, autodelen, etc…

 • Combinaties mogelijk met andere Smartville oplossingen voor Smart Cities
  zoals slimme verlichting ANPR camera’s voor andere doeleinden, …

Een stap verder

Laadpalen nog slimmer maken … Het kan!

Combineer ze bijvoorbeeld met verlichtingspalen. Dankzij Smartville’s ervaring met alle verschillende opties, kan het besturen helpen de installatie correct vorm te geven zonder externe en vaak dure studies.

Laadpalen kan je overal plaatsen:

 • op de parking voor anderen (voor medewerkers en bezoekers)

 • in de werkplaatsen (voor wagen en vrachtwagens)

 • thuis bij de medewerkers

Meer weten?

Contacteer nu onze specialist ter zake!