Minder afval produceren is een van de middelen om klimaatveranderingen tegen te gaan. MyWaste wil de afvalberg kleiner maken door voluit in te zetten op incentivering en sensibilisering: het beloont huishoudens die afvalarm consumeren en voorbeeldig recycleren.

MyWaste gaat verder waar Diftar start

MyWaste werkt in combinatie met Diftar containers. Dat zijn vuilniscontainers die het gewicht en de frequentie van elke ophaling registreren. Die twee parameters bepalen de jaarlijkse factuur voor afvalophaling.

Via MyWaste kunnen gebruikers op elk moment van de dag hun verbruik weten en meten. Per ophaalbeurt zien ze hoeveel afval hun gezin produceert. De app toont visueel heel duidelijk hoe zij zich verhouden ten opzichte van een vergelijkbaar gezin.

Wie minder afval produceert dan gemiddeld, ontvangt een beloning in de vorm van incentiveringsmunten. Daarmee kunnen ze deelnemen aan workshops rond composteren en recycleren.

Verminder afvalproductie in uw gemeente en verhoog de betrokkenheid met uw burger

MyWaste voor de gebruiker

De communicatie met MyWaste-gebruikers draait rond:

 • Bewustwording van de hoeveelheid geproduceerde vuilnis
  Meten is weten, en kennis is het begin van alle wijsheid: gebruikers zien de historiek van hun afvalproductie en kunnen dat vergelijken met het gemiddelde van huishoudens met dezelfde kenmerken.
 • Advies voor het verminderen van hoeveelheid afval
  MyWaste geeft tips om beter te sorteren en stelt andere manieren van afvalvermindering voor.
 • Beloning met incentiveringsmunten
  Om effectief tot afvalvermindering te komen, zet MyWaste incentiveren boven sensibiliseren: huishoudens die minder afval produceren, ontvangen incentiveringsmunten. Daarmee genieten ze van voordelen, zoals bijvoorbeeld deelnames aan workshops. Hoe meer ze verdienen, hoe verder ze ook in level groeien.

Zo wil MyWaste elke gebruiker laten evolueren tot milieubewuste consument.

MyWaste voor de afvalintercommunale en het lokaal bestuur

Het beheerdersinterface voor de afvalintercommunale en lokale besturen biedt nog andere manieren om de gebruikers te bereiken en te sensibiliseren:

 • Afvalkalender

  • de beheerder kan items aanmaken, wijzigen en verwijderen;
  • de gebruiker vindt in de app ook de ophaal- en indienmomenten en de openingsuren van het containerpark
 • Zero Waste Tips Management
  hiermee kan de beheerder artikelen en tips delen die de gebruikers helpen om vuilnis te verminderen en beter te recycleren;
 • Beheer van pushmeldingen
  die gebruikers via meldingen van hun app verwittigen wanneer ze welk afval moeten buitenzetten;

 • Facturatie en inning
  gebruikers ontvangen hun facturen in de app en kunnen ze ook via de app betalen;

 • Dashboard met een samenvatting en een grafische weergave van de statistieken

  • Aantal nieuwe gebruikers per maand en per dag,
  • Aantal verdeelde punten per maand en per dag,
  • Totaal aantal geregistreerde gebruikers,
  • Totaal aantal verdeelde incentiveringsmunten,
  • Statistieken per huishouden.
 • Verhoogt de efficiëntie van Diftar

 • Gebruiksgemak voor bestuur en burger

Sterke punten van deze Smartville oplossing

 • Communicatie

  MyWaste levert de agenda voor de vuilnisophaling van de verschillende soorten afval. Indien gewenst verstuurt het de dag voor ophaling telkens een melding zodat beurten niet vergeten worden. Ook openingsuren van het containerpark staan erop.

 • Sensibilisering

  Wekelijkse mededelingen over de hoeveelheid en het gewicht van de opgehaalde afval en de historiek ervan, zetten veel gebruikers al aan het denken.
  Zij krijgen bovendien regelmatig tips en tricks om miliebewuster te consumeren en weg te gooien.

 • Incentivering

  Het belonen van goed gedrag is de kers op de taart: minder en minder afval produceren en beter sorteren wordt zo een spel. Een spel waar iedereen beter van wordt.

Een stap verder

Integreer MyWaste met Onze Stad App, Buck-e en Cirklo. Dat kan nu al perfect en versterkt de daadkracht van het slim beleid. Als elk van deze Smartville-oplossingen bijvoorbeeld verbonden wordt met Buck-e’s, vaart ook de lokale economie er wel bij.

Naargelang de doelstellingen kan bovendien een integreerbare wallet voorzien worden, en zelfs verschillende type munten, afhankelijk van het doel waarvoor ze moeten dienen.

Meer weten?

Contacteer nu onze specialist ter zake!