Veel lokale overheden zijn continu op zoek naar manieren om hun plaatselijke economische activiteit te ondersteunen, om te vermijden dat hun handelaren de deuren moeten sluiten. De coronacrisis dreef nog meer klanten in de armen van grote online leveranciers. Nefast voor de lokale handel.

Boost je lokale economie

Cirklo biedt een gebruiksvriendelijke manier om met cadeaubonnen te werken voor zowel handelaar als klant:

 • Burgers kopen via Cirklo cadeaubonnen die ze bij lokale handelaars kunnen inruilen. Sommige gemeentes verhogen het bedrag om de lokale handel nog meer te steunen.
  Of beter nog: ze schenken hun inwoners een bon.

 • Lokale handelaars lezen de QR-code op de bonnen met een app en ontvangen vervolgens de betaling.

Digitale of papieren cadeaubonnen

Om burgers niet te verplichten digitaal te gaan, kunnen ze de Cirklo cadeaubon:

 • digitaal aankopen, ontvangen per mail en spenderen via de smartphone;

 • digitaal aankopen, afprinten en door handelaar laten scannen;

 • of volledig analoog: op papier aankopen in het stadhuis en deze papieren bon door de handelaar laten scannen.

Volledig conform de wetgeving elektronisch geld 

Sterke punten van deze Smartville oplossing

 • Meer omzet voor de lokale handel

Bied je lokale handelaren een extra platform om zich bekend te maken met minimale inspanning voor de gemeente.

 • Hogere betrokkenheid van de burger

   

Door lokaal aan te kopen en de aandacht daarop te vestigen, groeit ook de verbondenheid tussen handelaar en burger.

 • Inzicht in het gebruik voor beter beleid

Eens opgezet, verlopen alle processen automatisch en digitaal. Uit ervaring blijkt dat de burger blij is met de offline mogelijkheden, maar meestal toch digitaal te werk gaat.

Concrete toepassingen vandaag 

 • Webshop voor de burger

 • Applicatie via tablet, smartphone of computer voor de handelaar

 • Fysieke levering van Cirklo bonnen per post

Een stap verder

Stel deze optie ook voor aan werkgevers in je gemeente. Ook zij kunnen deze app gebruiken, bijvoorbeeld om hun medewerkers te laten genieten van lokale horeca. Zo stimuleer je verbondenheid nog verder.

Meer weten?

Contacteer nu onze specialist ter zake!