Steden en gemeenten kiezen steeds vaker voor een leefbaardere omgeving voor hun burgers. Zones met autoluwe of autovrije straten en lage emissiezones zijn geen uitzonderingen meer, maar de regel. Ook het ontmoedigen van sluipverkeer en het verbieden van zwaar vrachtverkeer rond scholen dragen daartoe bij.

Die leefbaarheid vereist echter ook dat deze zones wel toegankelijk blijven voor hulpdiensten, voor taxi’s en mindervaliden of voor noodzakelijke leveringen bij handelaars.

Steden en gemeenten moeten daarom rechthebbenden vlot toegangsvergunningen kunnen toekennen en dat vereist een feilloze identificatie van wie wel of niet recht op doorgang heeft. Zo kunnen bij overtredingen automatisch GAS-boetes uitgeschreven en geïnd worden.

Handhaving voor toegangsbeheer en -controle van autoluwe verkeerszones


Zowel het toegangsbeheer als de toegangscontrole en bijhorende GAS-beboeting van deze zones kan vandaag automatisch verlopen.

Deze Smartville oplossing

  • levert vergunningen af die aanvragers toelaten om toch bepaalde gebieden binnen te rijden; de aanvragen daarvoor worden makkelijk verwerkt via een digitaal loket;

  • bewaakt de doorgang en registreert overtreders met slimme ANPR camera’s;

  • herkent prioritaire voertuigen zoals politie, ambulances en brandweerwagens, maar ook taxi’s en mindervaliden; deze worden dus niet als overtreders gemeld;

  • zorgt voor de aanmaak en de opvolging van GAS-boetes voor overtreders tot en met de inning ervan door middel van het handhavingsplatform.

Straten toch toegankelijk houden zonder compromissen voor de leefbaarheid 

Sterke punten van deze Smartville oplossing

  • Dankzij slimme camera’s geen fysieke barrières meer nodig

Slagbomen of paaltjes vereisen vaak sleutels of codes om toegang te krijgen. Dit is arbeidsintensief en gaat ten koste van de veiligheid.

  • Flexibel systeem, in te stellen op maat

De camera’s werken 24/7 en controleren continu op doorrijtijden en doorgangsvergunningen. Het is mogelijk om beperkingen in te stellen, bijvoorbeeld tijdens spitsuren.

  • Naleving dankzij efficiënte handhaving

Het versturen van boetes – wat automatisch gebeurd bij overtredingen – werkt sterk ontradend om toch de stad in en door te rijden.

Een stap verder

Integreer de informatie van de ANPR camera’s in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm in het MyCSN open data platform voor een overzicht over verkeersdrukte en -patronen.

Meer weten?

Contacteer nu onze specialist ter zake!