Een open dataplatform ondersteunt doelgericht beleid

Slimme gemeentes en steden investeren heel bewust in technologie. Die moet dienen als middel tot betere beleidsvoering in het algemeen en meer specifiek tot het behalen van concrete beleidsdoelstellingen.

Zulk doelgericht beleid heeft dan behoefte aan:

  • informatie op basis van data uit allerlei bronnen zoals sensoren, camera’s, openbare databronnen, administratieve systemen enz., die

  • eenvoudig verzameld en geanalyseerd worden, om zo
  • nieuwe inzichten te verwerven, die
  • het beleid helpen sturen.

Gemakkelijk gebruiksklare Smart City-oplossingen aankopen?

Schrijf je hier geheel vrijblijvend in, zonder aankoopverplichting, zonder minimumafname.

De data-uitdagingen van steden en gemeenten?


Data verzamelen, delen, koppelen en combineren.


C
apaciteit
om data bij te houden, te transporteren en te analyseren.


In eigen beheer
en met de mogelijkheid tot uitbreiding.

Een modulair IoT / dataplatform faciliteert een open databeleid en haalt maximaal waarde uit bestaande en nieuwe databronnen.

In mensentaal: dit platform is futureproof.

Het biedt ruimte voor uitbreiding met andere applicaties en bijkomende data – ook van andere aanbieders. Het is de doelstelling om met één dataplatform samenwerking op verschillende terreinen te bekomen.

Ontdek hier meer over dit open dataplatform