Steden en gemeenten zetten voluit in op een grotere leefbaarheid. Centra worden grotendeels autoluw en automobilisten worden zo snel mogelijk naar een geschikte parkeerplaats geleid. Zo blijft het centrum aantrekkelijk voor bewoners, die geen last meer hebben van vervuilend zoekverkeer, en ook voor bezoekers, die makkelijk een parkeerplaats vinden.

Parkeerbezetting monitoren en parkeerders begeleiden naar de meest geschikte plek

Deze complete oplossing meet de bezetting van verschillende parkeerlocaties en leidt automobilisten dan snel naar de vrije parkeerplaatsen.


Continue meting van de parkeerbezetting van verschillende parkings

De verschillende parkeerbeheersystemen en telmechanismes voor parkings zonder beheersysteem worden ge√Įntegreerd. Zo kent het systeem continu de bezetting van alle verschillende parkings.


Aanbod afstemmen op vraag

De analyse van de bezetting van de parkings in functie van tijd levert belangrijke informatie op om het parkeeraanbod af te stemmen aan de vraag.


Bezoekers zo snel mogelijk afleiden naar vrije parkeerplaatsen

Dynamische borden informeren het aankomende verkeer op elk moment over het aantal beschikbare plaatsen op de verschillende parkings.

Ook de stadsapp kan alle beschikbare plaatsen weergeven.

Real-time monitoring en sturing met een configureerbaar dashboard 

Sterke punten van deze Smartville oplossing

  • Parkeerbezetting monitoren en delen

De parkeerbezetting van alle mogelijke aanbieders wordt gemeten en gedeeld met de automobilisten via digitale borden of de stadsapp.

  • Multi-inzetbare borden

Dynamische borden sturen het verkeer en kunnen ook gemeentelijke informatie, waarschuwingen en omleidingsinformatie verspreiden.

  • Uitbreidbaar naar parkeergeleiding met reistijdaanduiding

Om de verkeersstromen real-time te meten en weer te geven kan deze parkeeroplossing uitgebreid worden met een module die de verkeersdrukte in rekening brengt.

Een stap verder

Laat je parkeergarages evolueren naar mobility hubs

Integreer deze parkeerbezetting en -geleiding met het Capacity Platform om maximaal alle parkeergelegenheden in de omgeving te gebruiken. Met Mobilize kan je deze ook uitbreiden naar mobility hubs.

Meer weten?

Contacteer nu onze specialist ter zake!