Mobiliteitsnoden vallen vandaag niet meer op te lossen door baanvakken bij te trekken. Wat wél helpt om voertuigen en zoekverkeer in centra te mijden, zijn meer parkeerplaatsen. Betrek daarom ook bedrijven, scholen en hotels en laat hen mee nadenken over hoe zij hun parkeerterreinen ter beschikking kunnen stellen en dus meer commercialiseren.

Deze bijkomende parkeerplaatsen kunnen namelijk ook antwoord bieden op de groeiende vraag naar publieke laadpalen voor elektrische voortuigen, naar locaties voor deelconcepten of voor nieuwe mobiliteitsoplossingen met e-bikes of e-steps. In een maatschappij die langzaam evolueert van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik is dat geen overbodige luxe.

Multifunctionele oplossing voor parkeren en mobiliteit

Mobiliteitshubs vormen een multifunctioneel antwoord op deze vraagstukken. Het capaciteitsplatform levert een totaalpakket om bestaande parkeerplaatsen heel eenvoudig te ontsluiten voor een breder doelpubliek. En het voorziet ook alle communicatie errond én extra functionaliteiten die deze hubs aantrekkelijker maken voor gebruik.

 • Communicatie over real-time beschikbare off-street parkeerplaatsen,

 • Tijdswinst door vlotte toegankelijkheid dankzij ANPR camera’s met nummerplaatherkenning en digitale betaaloplossingen in plaats van klassieke betaalautomaten,

 • Mobility as a Service, waarmee publiek en privaat transport op elkaar afgestemd worden zodat gebruikers vlotte verbindingen ervaren van startpunt tot eindbestemming,

 • Extra dienstverlening

  • Ter beschikking stellen van elektrische laadsystemen, elektrische deelsteps en deelfietsen,
  • 24/7 pick-up en drop-off punten voor leveringen en afhalingen via smart lockers.

Capacity Platform centraal in het hele ecosysteem

Het Capacity Platform is een cloud-based software-oplossing die het beheer van parkings volledig digitaliseert. Het biedt flexibiliteit naar integratie tussen bestaande en nieuwe oplossingen, ongeacht de keuze van de achterliggende technologie. Zo dalen operationele kosten, verminderen interventies en komen er meer mogelijkheden om private parkings te commercialiseren ten behoeve van omwonenden of klanten van de lokale economie.

Sterke punten van deze Smartville oplossing

 • Verbeterde parkeerervaring met vlottere doorstroom

  Parkeren zonder ticket en betaalautomaat op basis van nummerplaatherkenning.

 • Naadloze integratie

  Met laadpaal-oplossingen en digital signage toepassingen.

 • Real-time informatie

  Het hele ecosysteem levert actuele informatie. Uptime is gegarandeerd door support en edge computing technologie.

 • Future-proof platform

  Dit platform is klaar om ook nieuwe trends te beheren. Mensen gaan vaker elektrisch rijden of een combinatie van openbaar vervoer, deelvervoer en eigen vervoer gebruiken. Daarom zijn er op het platform koppelingen voorzien naar oplossingen van laadpaaloperatoren alsook naar Mobility as a Service-applicaties – uiteraard overal met de nodige security mindset.

 • Operationele kostendaling
 • Minder interventies
 • Commercialisatie bestaande parkings

Huidige toepassingen van het Capacity Platform

Met maximaal inzicht en een minimum aan rompslomp meerdere parkeerlocaties beheren, dat is de basisfunctionaliteit.

Extra mogelijkheden zijn:

 • Mobiliteitshub Management

  Centrale inrichting en beheer van alle parkeerlocaties, bijvoorbeeld openingstijden, aantal en type parkeerplaatsen, laadpalen etc.;

 • Capaciteitsmanagement

  Capaciteitsbeheer van alle parkeerlocaties voor bewoners en bezoekers;

 • Toegangsbeheer

  Toegangscontrole voor alle parkeerfaciliteiten via eenvoudig in te stellen ‘slimme’ regels en op ANPR gebaseerde in-/uitrittijden;

 • Huurdersbeheer

  Beheer van de huurovereenkomsten per huurder en mogelijkheid om huurders hun eigen parkeerplaatsen te laten beheren en organiseren;

 • Productbeheer

  Definitie en beheer van eigen parkeerproducten, hetzij in het formaat van een huurovereenkomst voor huurders, hetzij voor kortparkeren voor onbekende of sporadische bezoekers;

 • Klantondersteuning

  360-graden informatie per parkeersessie en de mogelijkheid om operationele diensten op afstand uit te voeren, zoals het starten of sluiten van een sessie en het openen van de slagboom;

 • Data Intelligence

  Inzicht in bezettingsgraden, duur van parkeersessies en andere bruikbare statistieken per locatie en / of per huurder of type bestuurder / parkeerplek.

Een stap verder

Breid dit capaciteitsplatform uit naar andere parkeerzones en stel de parkeerfeatures ter beschikking aan een breder publiek. Dat kan makkelijk via verschillende Mobility as a Service-apps, maar natuurlijk ook via de Onze Stad App.

Of ga volledig voor een mobiliteitshub en voeg een bredere selectie van alternatieve vervoersmethoden en -services toe, zoals e-charging, e-bikes, trein, bus etc. Zo kunnen de inrichtende organisaties hun parkeersites uiteindelijk transformeren in Mobility Hubs voor zowel bewoners, bezoekers als overige gebruikers.

Meer weten?

Contacteer nu onze specialist ter zake!