Met z’n allen minder afval produceren

Van bewustmaking tot incentivering: MyWaste stimuleert gezinnen om afval te verminderen en beter te recycleren. Er is bovendien ruimte voor facturatie en meer algemene afvalcommunicatie!