Veilig naar school met Route2School

Om schoolroutes veiliger te maken, brengt Route2School alle knelpunten in kaart met behulp van de gebruikers. Samen met de gemeente zoekt het dan naar gepaste maatregelen.