Vier op tien verkeersongevallen met kinderen gebeuren op weg van en naar school. Negen op tien van deze ongevallen vinden plaats buiten de onmiddellijke schoolomgeving. Alleen ingrijpen in de specifieke schoolomgeving blijkt dus ruim onvoldoende om verkeersveiligheid naar school te garanderen.

Route2School verbetert verkeersveiligheid op schoolroutes

Slimme steden doen daarom beroep op de gebruikers van schoolroutes om deze veiliger te maken.

Met Route2School leren steden en gemeenten eerst en vooral hoe leerlingen naar school komen en welke fietsroutes ze nemen. En nog belangrijker: hoe ze die routes ervaren en welke knelpunten ze onderweg tegenkomen.

Deze data laten toe om prioriteiten te stellen, en vaak zijn er heel wat kleine quick-wins te realiseren die een ongelooflijk verschil maken.

Van informatie over het verplaatsingsgedrag van leerlingen naar veilige schoolroutes


Data verzamelen

Leerlingen, ouders en leerkrachten brengen problemen in kaart door digitaal

 • knelpunten op weg van en naar school te melden
 • mogelijke oplossingen voor te stellen


Analyse

Route2School onderzoekt het verplaatsingsgedrag van leerlingen en de knelpunten en problemen op de schoolroutes. Samen met de gemeente, de politie en de scholen gaan we op zoek naar passende oplossingen.


Communicatie

Alle informatie van de gebruikers komt op een digitale schoolroutekaart.

Iedereen kan deze zowel op de website als op de smartphone-app raadplegen.


Advies

Route2School formuleert adviezen ter verbetering van de mobiliteitssituatie. Samen met de gemeente, de politie en de scholen stellen we een actieplan op. De oplossingen situeren zich op vlak van infrastructurele aanpassingen, educatie, sensibilisering en handhaving.

 • Actief in 73 gemeenten

 • 800 aangesloten scholen

Met een digitaal leerplatform verbetert Route2school Educatie ook de verkeersvaardigheden van leerlingen.

Sterke punten van deze Smartville oplossing

 • Veiligere schoolroutes

  Dankzij het letterlijk in kaart brengen van routes en knelpunten kunnen prioritair problemen opgelost worden.

 • Verbondenheid van burgers

  Door hen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan het beleid verhoogt hun betrokkenheid. Burgers zien ook effectief verandering op basis van hun eigen daden.

Een stap verder

Pak de geĆÆdentificeerde knelpunten aan met andere oplossingen van Smartville:

 • Verminder het autoverkeer rond de school door het naar school fietsen te belonen met Buck-e.

 • Hou zwaar verkeer uit de buurt van de schoolomgeving bij het begin en einde van de schooldag met de oplossing voor zonebewaking.

 • Zorg voor een uitgebreide zone 30 en handhaaf die snelheidsbeperking met Smartvilleā€™s oplossing voor het handhaven van zone 30-50.

 • Analyseer de verkeerscirculatie en optimaliseer ze met Mobilize.

Meer weten?

Contacteer nu onze specialist ter zake!