Met slimme combi-infrastructuur pakt u innovatief uit. Dat begint met kostenbesparende verlichting en eenvoudige laadpalen, maar biedt vooral ook ruimte voor gigantisch veel combinaties die crossdomain toepassingen mogelijk maken. Het uiteindelijk doel? De leefbaarheid van uw stad verhogen.

Slimme sturing zonnepanelen
Kosten besparen met

 • Power Control Units
 • Optimalisatie Cos-Phi

Slimme laadpalen

 • Laadpunten op terreinen en privé
 • Aanpassen laadsnelheid in functie van kosten, lokale energieproductie en stabiliteit van het net

Open dataplatform en dashboards

 • Open dataplatform voor toekomstige toepassingen
 • Dashboards op maat

Slimme (sfeer)verlichting

 • Kleurkeuze
 • Automatische detectie
 • Milieubescherming
 • Handhaving

Slimme verlichtingspalen
Integratie van

 • Sensoren die luchtkwaliteit, geluidsniveau of fijn stof meten
 • ANPR- en andere camera’s die bvb. voorbijgangers detecteren of de verkeersdrukte
 • Luidsprekers, wifi-punten, …

Laadpaal as a service

 • Installatie
 • Uitbating
 • IT-Platform voor lokaal bestuur en eindgebruiker
 • Identificatie met badgelezer

Slimme toegangscontrole
Voorbeeld BinBeat – afvalverwerking

 • Identificatie gebruikers en weging afval
 • Automatische afrekening
 • Verwittiging afval-inzamel-bedrijf om container te legen

Sterke punten van deze Smartville oplossing

 • Totaaloplossing op maat van uw bestuur

  Van advies over managed services tot en met communicatie met de burger

 • One-stop-shopping

  Laat de contacten met alle specialisten, de volledige organisatie van de realisatie
  en desgewenst de uitbating over aan Smartville

 • Future-proof

  Combineerbaar met andere Smart City oplossingen en aansluitbaar op het open
  dataplatform

 • Kostenefficiënt

  Dankzij het raamcontract en omdat deze gebruiksklare oplossingen hun nut al bewezen hebben

 • Open dataplatform My CSN

  Dit zenuwcentrum van alle toepassingen verzamelt, analyseert en presenteert alle data uit bestaande en nieuwe bronnen

 • Aankopen zonder aanbesteding

  Via het Smartville raamcontract met C-smart, de aankoopcentrale van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cipal dv

Een stap verder

Slimme infrastructuur is de basis voor een slimme stad: ze laat toe optimaal gebruik te maken van infrastructuur die toch al aanwezig is op je domein. Verhoog ineens ook de leefbaarheid van je stad door ze te combineren met andere gebruiksklare Smartville oplossingen, zoals de camera’s voor parkeerhandhaving.

Meer weten?

Contacteer nu onze specialist ter zake!